Revija Medijska vzgoja in produkcija

medijska produkcija

Revija Medijska vzgoja in produkcija je interna revije visoke šole za multimedije.

Navodila za avtorje

Prispevke pripravite po navodilih:

Naslov
Ime in priimek avtorja
Ustanova ali podjetje (npr. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)
Povzetek (dolžina povzetka naj ne presega 300 znakov)
Ključne besede (vsaj 3 in ne več kot 10)
Besedilo naj ne bo daljše od 10.000 znakov brez presledkov
Sheme, slike, grafi, fotografije ali drugo slikovno gradivo ter podnapise vključite v besedilo
Viri (in literatura) naj bodo citirani po standardu ISO 690

Lektorirane prispevke pošljite po e-pošti na naslov [email protected]

Avtorji se s posredovanjem članka strinjajo, da se prispevki iz revije objavijo tudi na spletnih straneh založbe IAM VSMM oz. na drugih spletnih straneh, s katerimi sodeluje založba IAM VSMM.

Članki v reviji so recenzirani. Recenzentski postopek je anonimen. Avtor prejme rezultate recenziranja najkasneje v 2 mesecih od oddaje članka.