Medijska produkcija

medijska produkcija

Osnovni podatki o programu

Naziv strokovne izobrazbe: Inženir/ka medijske produkcije
Okrajšava: inž. mep. (okrajšava se piše za imenom in priimkom)
Stopnja izobrazbe: višja strokovna izobrazba; VI/I (šest skozi ena)       
Trajanje študija: 2. leti 
Število KT po ECTS: 120
Število ur praktičnega izobraževanje v podjetju: 800

Cilji

Cilj višješolskega strokovnega programa Medijska produkcija je seznaniti študente z vsebinskimi, organizacijskimi, tehničnimi, tehnološkimi ter produkcijskimi osnovami medijske in multimedijske produkcije, obenem pa tudi s strukturo in dinamiko sodobnih produkcijskih sistemov, ter jim dati ustrezna interdisciplinarna in/ali multidisciplinarna teoretična in praktična znanja, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje na področju medijske in multimedijske produkcije in potrebnih veščin za vsebinsko, organizacijsko in tehnično upravljanje na področju medijske in multimedijske produkcije.

Poleg temeljnih vsebinskih, organizacijskih, tehničnih, tehnoloških ter produkcijskih znanj s področja medijske in multimedijske produkcije bodo študenti pridobili tudi specialna znanja z ožjih področij, na katerih bodo načrtovali in projekte in ob sodelovanju z okoljem pridobili tudi ustrezne kompetence za delovanje v profesionalnih okoljih.

Temeljni cilji študijskega programa:

 • usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije,
 • poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju,
 • usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju.

S pomočjo pridobljenih znanj, veščin in kompetenc so diplomanti sposobni zasedati različne funkcije v medijski produkciji.

Generične kompetence

Študent/ka v programu pridobi naslednje generične kompetence:

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine,
 • zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi in pravnimi, ekonomskimi ter trženjskimi okviri,
 • spremlja razvoj stroke in širšega medijskega področja,
 • racionalno rabi produkcijske resurse,
 • varuje zdravje in okolje,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo.

Predmetno-specifične kompetence

Študenti/ke pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence (specialne kompetence pridobljene pri posameznih zelo specializiranih vsebinah so podane pri vsakem predmetu posebej):

 • koordinira pripravo produkcijskega načrta na področju medijev,
 • izdela predračun in obračun projekta,
 • organizira, koordinira in nadzira medijsko-produkcijski proces,
 • motivira sodelavce za doseganje ciljev,
 • zagotavlja kakovost realizacije medijsko-produkcijskega procesa,
 • obvladuje rabo tehnologij v aktualnih segmentih medijske produkcije,
 • načrtuje rešitve in procese na področju medijev.