Prijava in vpis

medijska produkcija

Prosta vpisna mesta za program Medijska produkcija v študijskem letu 2023/2024:

  • 60 vpisnih mest (redni študij)
  • 60 vpisnih mest (izredni študij)

V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov, kot je na voljo prostih mest za vpis, se izbor pripravi po standardnih merilih za izbiro in postopkih, ki je veljaven za vse javnoveljavne višje šole. Upoštevana bodo merila za izbiro kandidatov o omejitvi vpisa. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Višješolske prijavne službe v rubriki Izračun točk.

Pomembni datumi

  Datum

Višješolska prijavna služba zbira prve prijave za vpis

Prijava in vpis - višja šola (redni in izredni študij)

20.2.2023-17.3.2023
IAM objavi na spletnem mestu navodila za preizkus nadarjenosti maj 2023
Opravljanje preizkusa nadarjenosti na IAM 28.6.2023
Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku na IAM avgust 2023

Višja šola vpisuje kandidate na morebitna preostala prosta vpisna mesta

Prijava in vpis - višja šola (redni študij)

25.8.2023 - 31.8.2023

Vpis na preostala prosta vpisna mesta - izredni študij

Prijava za vpis na izredni študij

Kandidatom, ki bodo izpolnili prijavo, bomo nadaljna navodila poslali po e-pošti.
Predlagamo, da se prijavite čimprej, ker v primeru večjega števila prijavljenih kot 60 zaključimo prijave.

1.9.2023 - 30.9.2023 (do 12 ure)

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

Kandidati, ki so srednjo šolo zaključili v tujini morajo poleg prijave za vpis poslati izpolnjene obrazce za priznavanje izobraževanja z namenom nadaljevanja izobraževanja. Postopek in obrazci za priznavanje izobraževanja so dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje.