Izbirni predmeti 3. letnik

Avdio produkcija

Izbrane teme: 

 • Temelji akustike in uporabe njenih zakonitosti v projektih, 
 • Določene posebnosti konceptov in tehnik avdio produkcije
 • Reprodukcija zvoka in značilnosti zvočniških sistemov
 • Avdio produkcija in postprodukcija na področju vizualnih medijev in prostorskih instalacij
 • Koncepti sodobnega avdio oblikovanja (sound design)
 • Vsebinski in postprodukcijski pristopi do končnega oblikovanja projekta
 • Uspešna sestava projektnega tima, vodenje in usmerjanje skupine (team building)
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (poznavanje osnov)

Zahtevano predznanje iz področja avdio produkcije.
Predvideni izdelek: Avdio izdelek v dolžini najmanj 30 minut.
Primeri: album glasbene skupine ali posameznega izvajalca, radijska igra, avdio instalacija, filmsko-scenska glasbena enota ipd.

Digitalna ilustracija

Izbrane teme:

 • Prostoročno risanje študijske figure
 • Prostoročno risanje tihožitja v perspektivi
 • Pregled ilustracij glede na tematiko
 • Pregled digitalne ilustracije
 • Risanje v digitalnih programih

Predvideni izdelek: Serija digitalnih ilustracij za namensko uporabo.
Primeri: ilustracije za plakat, knjigo, revijo, igralne karte, družabne igre, 2D-animacijo ipd.

Fotografija

Izbrane teme:

 • Načrtovanje in izvedba zahtevnega fotografskega projekta
 • Pregled in kritična ocena podobnih fotografskih projektov.
 • Načrtovanje fotoknjige: opredelitev potencialnih motivov, postavitve fotografij v knjigi, število fotografij na stran, poudarjene vsebine, rdeča nit knjige ...
 • Fotografiranje: izbira opreme, osvetlitev, iskanje kreativnih pogledov na temo ...
 • Izdelava fotoknjige: priprava potencialnih spremljajočih besedil (npr. recepti v kuharski knjigi), razporeditev in ujemanje fotografij ter besedil, format in papir fotoknjige, oblikovanje fotoknjige za izbrano ciljno skupino, produkcija ...

Zahtevano predznanje iz področja fotografije.
Predvideni izdelek: Fotoknjiga z najmanj 40 fotografijami na temo, ki jo izbere študent/-ka (hrana, pokrajina, glasba, šport, portreti ...).

Grafično oblikovanje

Izbrane teme:

 • Ideja in oblikovna zasnova
 • Priprava grafičnega materiala in besedila
 • Postavitev in oblikovanje tiskovine
 • Pregled materialov za tisk
 • Priprava za tisk 

Zahtevano predznanje iz področja grafike.
Predvideni izdelek: Zahteven grafični izdelek ali sklop izdelkov. 
Primeri: serija šestih plakatov, priročnik celostne grafične podobe, stenski koledar, rokovnik, knjiga, revija, letno poročilo, katalog, portfolio, embalaža ipd.

Montaža zvoka in slike

Izbrane teme:

 • Razvoj montažnih form
 • Kader, sekvenca, plani
 • Tehnike montaže
 • Montaža dokumentarnega filma

Zahtevano predznanje iz področja video produkcije.
Predvideni izdelek: Montažna analiza celovečernega igranega filma ali montažna analiza celovečernega ali TV dokumentarnega filma in montaža izdelka dolžine vsaj 30 minut iz določenega gradiva.

Organizacija izvedbe multimedijskih projektov

Izbrane teme:

 • Analiza projekta
 • Načrt dela
 • Organizacija ekipe ter dogovori in pogodbe z vsemi deležniki
 • Komunikacijski načrt
 • Medijski plan
 • Infrastruktura, logistika
 • Izvedba

Predvideni izdelek: Priprava in izvedba zahtevnega multimedijskega projekta (dogodek, festival, promocijska akcija …).

Spletna produkcija

Izbrane teme:

 • Uporabniška izkušnja
 • Definiranje ciljnih uporabnikov
 • Izdelava žičnih modelov (wireframe)
 • Prototipiranje vmesnika
 • Arhitektura vsebin   

Zahtevano predznanje: Opravljeno katero koli izbirno področje 1. in 2. letnika
Predvideni izdelek: Zahtevno spletno mesto ali aplikacija, narejena s pomočjo spletnih tehnologij, in delujoči prototip izdelka.

3D modeliranje in animacija

Izbrane teme:

 • 3D-skeniranje objekta in retipologija
 • 2D- in 3D-kompozicija
 • Napredna uporaba materialov in tekstur
 • Izpopolnjena animacija 3D-lika

Zahtevano predznanje iz področja 3D modeliranja in animacije.
Predvideni izdelek 3D karakterna animacija, dolžina najmanj dve minuti. Izdelek je animirani lik za uporabo v igrah ali za mobilno spletno uporabo ali 3D-animacija, posebni učinki za film in video, dolžina najmanj dve minuti.

Video in filmska produkcija

Izbrane teme:

 • Produkcija filma ali TV-oddaje
 • Predprodukcija, produkcija, postprodukcija
 • Organizacijska dela
 • Angažiranje ekipe (ustvarjalci, igralci, izvajalci …)
 • Financiranje produkcije

Zahtevano predznanje iz področja video produkcije.
Predvideni izdelek: Dokumentacija za produkcijo najmanj enournega filma in ob tem realizacija vsaj 3 minut filma ali kratki igrani film (najmanj 10 minut) ali realizacija video projekta (najmanj 25 minut) ali TV-oddaja (najmanj 25 minut).