Šolnina

medijska produkcija

Šolnina za prvič vpisane (velja za izredni študij in študij na daljavo).

Letnik Vpis v 1. letnik Prehod iz programov *
1 4.300 EUR -
2 4.300 EUR 1.200 EUR
3 4.300 EUR 4.300 EUR
diploma 500 EUR 500 EUR

* Prehod iz programov Fotografija,  Multimediji, in Medijska produkcija v 2. letnik. Za prehode iz drugih programov v 2. ali 3. letnik se cena določi glede na specifiko posameznega programa.

S študentom se pogodba podpiše za ves čas študija, z zagotovljenimi cenami za posamezno študijsko leto, v kolikor študent opravlja obveznosti sproti. V primeru zakasnitve študija se za posamezna študijska leta računa takrat veljavna cena.

Šolnina se plača v celotni vrednosti do vpisa, diploma pa ob prijavi na zagovor diplomskega dela.