Multimedijska produkcija

medijska produkcija

Osnovni podatki o programu

Naziv strokovne izobrazbe: diplomiran(a) multimedijski(a) producent(ka) (VS)
Okrajšava: dipl. multimed. prod. (VS) (okrajšava se piše za imenom in priimkom)
Stopnja izobrazbe: visoka strokovna izobrazba; VI/II (šest skozi dva)       
Trajanje študija: 3. leta (I. bolonjska stopnja)
Število KT po ECTS: 180
Praktično izobraževanje v podjetju: da

Cilji

3-letni visokošolski strokovni program Multimedijska produkcija je najsodobnejši program, katerega diplomanti so sposobni načrtovanja in upravljanja zahtevnih multimedijskih projektov, obenem pa so tudi visoko strokovno usposobljeni producenti na posameznih področjih multimedijske produkcije. Doktrina šole, koncept študija in praktična izvedba temeljijo na najsodobnejših spoznanjih in tehnologijah, ki jih razvijamo na IAM (Inštitut in akademija za multimedije), kar zagotavlja najvišje mednarodne standarde znanja, veščin in kompetenc diplomantov. S tem programom omogočamo kakovostno nadaljevanje študija tudi vsem diplomantom višješolskih programov fotografija, multimediji in medijska produkcija ter drugih sorodnih programov.     

Program je načrtovan tako, da spodbuja in zahteva od študentov, da v času študija razvijejo in izvedejo zahtevne realne produkcijske projekte − za podjetja ali ustanove, iz katerih prihajajo, ali za druge naročnike.

Prizadevamo si, da producentstvo projekta pomeni uresničenje njihovih poslovnih ciljev (razvoj in prodaja novih izdelkov ali storitev, ustanovitev podjetja, prodaja znanja ipd.). Na ta način se omogočijo povezava, optimizacija in racionalizacija študija in dela in se doseže kar največje osredotočenje študenta na študijski proces. Čas, vložen v študijski proces, in strošek študija pomenita za posameznika in podjetje ali ustanovo v takem primeru resnično in takojšnje vlaganje v osebni razvoj in večjo konkurenčnost ter uspešnejše poslovanje partnerjev (podjetja, ustanove, drugi naročniki).