Predmetnik

Študenti lahko izbirajo med številnimi izbirnimi področji. Študenti se odločijo za 1 področje. 

Predmet Letnik KT
Uvod v multimedije 1 5
Strokovna komunikacija v tujem jeziku in kulturi 1 5
Slovenski jezik v medijski produkciji 1 5
Multimedijski praktikum 1 1 5
Računalniška grafika 1 5
Fotografija 1 5
Ekonomske in pravne podlage multimedijske produkcije 1 7
Osnove informatike in multimedijskih tehnologij 1 5
Osnove medijskih komunikacij 1 8
Multimedijski praktikum 2 1 5
Osnove multimedijskih programov (izbirni predmet *) 1 5
Organizacija in vodenje multimedijske produkcije 2 10
Osnove avdio-video produkcije in animacije 2 10
Multimedijski programi 2 10
Multimedijska produkcija na izbranem področju ** 2 18
Praktično izobraževanje 2 2 12
Tehnike kreativnosti 3 5
Analiza multimedijskih izdelkov in storitev 3 5
Načrtovanje multimedijske produkcije na izbranem področju *** 3 10
Priprava in izvedba zahtevnega projekta na izbranem področju *** 3 19
Praktično izobraževanje 3 3 6
 Diploma 3 15

* V prvem letniku je obvezni izbirni predmet Osnove multimedijskih programov, kjer študenti izberejo eno izbirno področje:

 • 3D modeliranje in animacija
 • Avdio produkcija
 • Fotografija
 • Grafično oblikovanje
 • Video produkcija
 • Spletna produkcija

** V drugem letniku so izbirna področja:

 • 3D modeliranje in animacija
 • Avdio produkcija
 • Fotografija
 • Grafično oblikovanje
 • Video produkcija
 • Spletna produkcija

*** V tretjem letniku so Izbirna področja:

 1. avdio produkcija;
 2. digitalna knjižnica;
 3. 2D animacija;
 4. e-izobraževanje;
 5. filmska produkcija;
 6. fotografija;
 7. grafično oblikovanje;
 8. kompleksni promocijski projekti;
 9. montaža slike in zvoka
 10. odrska produkcija;
 11. načrtovanje multimedijske opreme in prostorov;
 12. organizacija dogodkov in javno nastopanje;
 13. spletna produkcija;
 14. video produkcija;
 15. 3D modeliranje in animacija;
 16. digitalna ilustracija.