Višja šola

Osnovni podatki

Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja šola za multimedije
Naslov: Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 70623520
Matična številka: 1555308
Račun: 0201 1009 0000 203
Šifra dejavnosti: 804.22
Registrska številka: 5525440185
Šifra na ministrstvu: 1124
Številka vpisa pri MIZKŠ: 608-01532002

Organiziranost

Referat Helena Keusch referat@iam.si
Direktor  Miha Zakrajšek miha.zakrajsek@iam.si
Ravnatelj dr. Nejc Zakrajšek nejc.zakrajsek@iam.si
Prokurist dr. Srečko Zakrajšek sreco.zakrajsek@iam.si

Poslanstvo

Poslanstvo šole je zagotavljati vrhunsko strokovno izobražene in usposobljene kadre (diplomante), ki bodo dosegali najvišje mednarodne izvedbene standarde na področju medijske produkcije in se bodo takoj po zaključku študija uspešno vključili v delo podjetij in ustanov. 

Vizija

Vizija IAM je postati vodilna izobraževalna in razvojno-strokovna ustanova v Sloveniji in širše za področje (multi)medijske produkcije. Študentom želimo ponuditi najboljšo učno izkušnjo na področju (multi)medijske produkcije.

IAM vizijo uresničuje s sodobno zasnovo programa, ki omogoča izbirnost in hitro prilagajanje novostim in zahtevam stroke ter trga, sodobnimi učnimi prostori in opremo, kvalitetnim pedagoškim kadrom in povzanostjo z velikim številom medijskih podjetij.