Prijava in vpis

V študijskem letu 2020/21 bomo izvajali visokošolski strokovni program Multimedijska produkcija (dodiplomski študij, 1. bolonjska stopnja) – izredni študij in študij na daljavo

Letnik Izredni študij (št. vpisnih mest) Študij na daljavo (št. vpisnih mest)
1 - 60
2 60 (po merilih za prehode) 60 (po merilih za prehode)
3 60 (po merilih za prehode) 60 (po merilih za prehode)

Več informacij o vpisu: tel: 01 524 00 45, e-pošta: info@iam.si ali osebno na Leskoškovi 12, Ljubljana, vsak delovnik med 10. in 17. uro.

Prijavni roki

  1. rok za prijavo:  1.9.2020 do 30.9.2020

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.​

Kot pravočasna se upošteva 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.