Knjige

medijska produkcija

Kratka predstavitev vsebine in kazala knjig

V vseh knjigah so predstavljene teoretične podlage in praktične rešitve na posameznem področju. S številnimi primeri iz prakse so prikazane možne rešitve v različnih situacijah. V poglavju vprašanja so zapisana značilna vprašanja, ki se nam porajajo pri obravnavi tem, mogoče pa jih je uporabiti tudi v študijskih ali razvojno raziskovalnih aktivnostih. S pomočjo virov in literature lahko razširimo ali poglobimo svoje znanje.

Vodenje in organiziranje multimedijske produkcije

vodenje in organizacijaMultimedijska produkcija obsega produkcijo izdelkov in storitev za klasične in elektronske medije oziroma številne kombinacije, ki se pojavljajo na tem področju. V knjigi so predstavljene značilnosti in posebnosti vodenja in organiziranja multimedijske produkcije.

Kazalo:

1 Uvod
1.1 Značilnosti multimedijske produkcije
1.2 Produkcijski sistemi
2 Procesi
3 Osnove organizacij
4 Organizacijska kultura
5 Vrste organizacij
6 Viri za delovanje organizacij
7 Posameznik, skupina
8 Vodenje
9 Projektno delo
10 Vprašanja
11 Viri in literatura

Naročilnica

Načrtovanje multimedijskih izdelkov in storitev

vodenje in organizacijaNačrtovanje multimedijskih izdelkov je najbolj pomembna dejavnost v strateškem delu projekta, saj se s tem odločimo, kaj bo rezultat naše produkcije. V tem gradivu so prikazane dejavnosti in naloge od trenutka, ko začnemo razmišljati o novem izdelku ali storitvi, kar vodi od snovanja idej ter priprave in izbora pobud do priprave predlogov projektov.

Kazalo:

1 Uvod
2 Snovanje in razvoj idej
3 Upoštevanje kupcev
4 Pomen dobre zgodbe
5 Ustvarjalno okolje
6 Pobuda za izdelek ali storitev
7 Ocena pobude
8 Predlog projekta
9 Izbor projekta
10 Natančna specifikacija izdelka ali storitve
11 Vprašanja
12 Viri in literatura

Naročilnica

Načrtovanje multimedijske produkcije

vodenje in organizacija Multimedijska produkcija v glavnem poteka na projektni način, to pomeni, da razvijemo projekt od ideje ali od naročila do izdelka ali storitve, pri čemer gre za enkratno dejanje, ki je zaključeno v določenem roku in za določen denar. Mnogi projekti kasneje preidejo v redno produkcijo (časopisi, revije, TV serije, radijske oddaje …). Uspeh takega projekta se lahko meri in ocenjuje po zadovoljstvu naročnika in poslovnem uspehu še več let po formalnem zaključku. Vsak multimedijski izdelek je praviloma avtorski, zato je unikaten, in v določeni meri sta posebna tudi projekt in produkcijski postopek. Za posamezne skupine izdelkov pa veljajo nekatere skupne značilnosti, zato lahko pripravimo tudi modelne projekte, ki jih lahko ustrezno prilagodimo za vsak konkreten projekt.

V knjigi so predstavljene značilni postopki in naloge, ki so potrebni pri načrtovanju multimedijske produkcije.

Kazalo:

1 Uvod
2 Produkcijski sistem
3 Dejavnosti v multimedijski produkciji
4 Vhodi in produkcijski elementi sistema
5 Preglednica stroškov
6 Izračun lastne produkcijske cene
7 Vplivi, negotovosti in tveganja projekta
8 Analiza produkcijskih zmogljivosti
9 Ocena izvedljivosti
10 Priprava projektne dokumentacije
11 Nalog za začetek produkcije
12 Vprašanja
13 Viri in literatura

Naročilnica

Priprava in izvedba multimedijske produkcije

vodenje in organizacija

Kazalo:

1 Uvod                                                                                             
2 Organizacija ekipe, komunikacijski in izvedbeni načrt
2.1 Agilno delo v projektih
2.2 Komunikacijski načrt
2.3 Priprava izvedbenega načrta, tehnična dokumentacija
3 Pravni vidiki multimedijske produkcije
4 Kakovost
5 Spremljanje poteka projekta
5.1 Spremljanje izvajanja projekta
5.2 Ukrepi za upravljanje sprememb v projektu
6 Marketinški načrt, etično oglaševanje
6.1 Marketinški načrt
6.2 Etično oglaševanje
7 Zaključne dejavnosti in dokumenti projekta
7.1 Ocena uspešnosti projekta
8 Priprava in izvedba predstavitve izdelkov ali storitev projekta
9 Vprašanja
10 Literatura in viri

Naročilnica