Način študija

Na IAM Visoki šoli za multimedije, Ljubljana se bo dodiplomski študijski program Multimedijska produkcija izvajal kot izredni študij (za 2. in 3.letnik) ter študij na daljavo za vse letnike. V 1.letniku se študij izvaja samo na daljavo.

Možnost izbire med klasičnim študijem in študijem na daljavo.

Izredni študij

Pedagoško delo poteka po sistemu 2 do največ 4 predmetov naenkrat. Obvezna je prisotnost na vseh organiziranih obveznostih. V kolikor je študentov manj kot 10 se izvaja študij s konzultacijami.

Študij na daljavo

Študij na daljavo je najboljši način študija za vse, ki se zaradi svojih dejavnosti (služba, šport, družina...) ne morejo udeleževati predavanj in vaj na šoli ali pa jim takšen način študija bolj ustreza.  Študij na daljavo je namenjen študentom, ki že imajo praktične izkušnje in znanje s področja medijske produkcije.

Prednosti študija na daljavo so:

  • študent si sam določa čas in kraj učenja,
  • študent pridobi znanje in razvije kompetence, ki jih danes delodajalci pričakujejo od zaposlenih,
  • študent zaradi načina študija pridobijo znanja tudi na področju komuniciranja, timskega dela in načrtovanja dela in časa,
  • sprotno delo, ki omogoča večjo aktivnost in doseganje boljših študijskih rezultatov.

Študij na daljavo omogoča kombinacija inovativnih pedagoških metod in pristopov in sodobnih tehnologij.